Overordnet

For å ta i bruk VKP må man først ta kontakt med oss. Dette gjøres ved å sende en mail til VKP@nhn.no. Under listes de andre formelle sakene som må på plass. For teknisk informasjon om hvordan man bruker APIene se Slik bruker man APIene .

Når en VFT-leverandør ønsker å integrere seg til VKP må følgende gjøres:

 1. VFT-leverandøren må være godkjent som tredjepartsleverandør av NHN (dersom de ikke allerede er godkjente fra før)

 2. VFT-leverandør må få en (per kommune) HelseID-klient for å kunne autentisere seg

Godkjenning som tredjepartsleverandør i helsenettet

 • Miljøet tjenestene produseres i og leveres fra går gjennom en teknisk og sikkerhetsmessig vurdering og godkjenning hos Norsk Helsenett

 • Det må inngås egen avtale. Denne forplikter bl.a. leverandøren til å etterleve sektorens krav til informasjonssikkerhet gjennom Norm for informasjonssikkerhet.

 • Send mail til kundesenter@nhn.no "Vi ønsker å bli godkjente som tredjepartsleverandør i helsenettet slik at vi kan integreres med Velferdsteknologisk knutepunkt."

Bestilling av HelseID-klient(er)

Produksjon

VKP bruker HelseID for maskin-til-maskin autentisering, det betyr at man må ha en HelseID-klient for å gjøre spørringer mot VKP.

 • HelseID-klienten vil bli knyttet til en enkelt kommune, så hvis VFT-systemet skal brukes i flere kommuner må man sende inn en bestilling per kommune.

 • Hver HelseID-klient vil ha et sett med Scopes som indikerer hvilke API-operasjoner man har tilgang til i VKP. Se "Slik bruker man APIene" for mer informasjon om scopene.

 • Man må generere opp RSA-nøkler (public/private) for hver klient der HelseID skal ha public-delen.

 • Ta kontakt med VKP for å få bestillingskjema for produksjon.

 • Bestillingen sendes til kundesenter@nhn.no.

 • HelseID gjør en code review for å se at implementasjonen av HelseID er sikker.

Mer informasjon om hvordan VKP bruker HelseID finner man under "Slik bruker man APIene". 

Test

VKP tester fortiden ut NHN Selvbetjening for å håndtere HelseID-klienter i test. Dette for enklere prossensen en hel del. Alt man trenger å gjøre er å gå inn på denne og registrere seg: https://selvbetjening.test.helseid.no/.