Selvbetjeningsportal for HelseId

For å opprette HelseID klienter er det enklest å benytte seg av selvbetjeningsportalen (https://selvbetjening.test.helseid.no). Dersom du trenger HelseID til produksjonsmiljøet kan du se denne siden (Selvbetjening Produksjon). Dersom du skal opprette en klient på vegne av en kommune, må du delegeres rettigheter til dette av kommunen gjennom Altinn. Denne prosessen er godt beskrevet på HelseID sine egne dokumentasjonssider. Første gang du logger inn på selvbetjeningsportalen med bankID blir du bedt om å opprette en bruker. Denne siden beskriver stegene du må gjennomføre for å få tilgang til VKP etter du har registrert deg i selvbetjeningsportalen, og etter du har blitt delegert eventuelle tilganger du trenger fra en kommune.

Opprettelse av HelseID-klient

Etter å ha logget inn med bankID vil du få et par valg for å sette opp HelseID. Velg "Ta i bruk tjenester i en applikasjon".

Sett opp HelseID

Foreløpig er selvbetjeningsportalen forbeholdt testmiljøet. I testmiljøet er det tilstrekkelig med ÉN HelseID-kllient for hver leverandør. Denne kan brukes til alle kommuner i testmiljøet, med sine respektive EPJ leverandører. Velg derfor «nhn:vkp» som tjeneste, og «Annet» som applikasjon.

Ta i bruk en applikasjon

Når man huker av for nhn:vkp vil man få listet opp alle scopes som er tilknyttet VKP. Velg det eller de scopene som passer deres løsning. Noen av scopene inneholder wildcard ( * ), og disse gir tilgang til både lese- og skrivetilgang. F.eks gir nhn:vkp/api/user/compostition.* gi lese- og skrivetilgang for composition. Scopet nhn:vkp/api/*.* gir tilgang til alle scopes. Dette er kun mulig å benytte i test, og er ikke et alternativ for prod-scopes.

 «nhn:vkp/client/claims/vkp-id” skal være på formen «leverandørnavn-kommunenavn» i prod-miljøet. I testmiljøet kan dere benytte «leverandørnavn-test», siden den skal ha tilgang til alle kommuner.

Velg passende scopes

Du vil nå komme til en side hvor du velger om brukere skal kunne logge inn. Du kan også se over tjenester og scopes og se at riktige scopes er valgt. Velg nei og gå videre.

Trengs innloggingsmulighet

Skriv inn navn på formen «Leverandørnavn Kommune». I test kan dere skrive «Leverndørnavn Test". Velg om du vil genere nøkkelpar eller ikke. Generer nøkkelpar vil stort sett være riktig valg.

Generer nøkkelpar

På neste side vil dere få spørsmål om tokens. Her kan dere velge «nei» dersom dere ikke har spesielle behov rundt tokenet, eller dere kan klikke «ja» for muligheten til å endre levetid på token og om det skal benyttes refresh-token.

Custom Token

Se over at du har fylt inn det du ønsker, og skriv inn en epost som kan motta driftskritisk informasjon og klikk fullfør.

Sammendrag og drifts-mail

Du får nå spørsmål om å laste ned konfigurasjonsfilene. Dette krever et zip-verktøy for å åpne, f.eks WinRAR. Du får passord til zip filene på en sms til tlf. Nummeret du oppgav i registreringsprosessen.

Etter å ha pakket ut filen og skrevet inn passordet får du ut en json fil med detaljene rundt helseId-klienten, blant annet private key.

VKP må nå godkjenne HelseID-klienten. Når denne er godkjent er klienten klar til bruk.