Tjenstlig behov - ServiceCodes

RT
Responstjeneste
Tjeneste som mottar og behandler varsler/alarmer fra velferdsteknologitjenester.

 

TA
Trygghetsalarm
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter både stasjonære alarmer i hjemmet og mer mobile varianter. IPLOS-kode 6.

 

GPS
GPS-sporing
Velferdsteknologisk tjeneste, også omtalt som GPS-lokalisering. IPLOS-kode 26.

  

MD
Medisindispenser
Velferdsteknologisk tjeneste, også omtalt som elektronisk medisineringsstøtte. Omfatter både enklere pilledosetter og multidosesdispensere. IPLOS-kode 27.

  

DT
Digitalt tilsyn
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter en rekke ulike typer teknologi, utstyr og sensorer. IPLOS-kode 28.

 

DHO
Digital hjemmeoppfølging
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter vanligvis ulike former for egenmålinger med tilhørende utstyr, svar på spørreskjemaer, egenbehandlingsplan. Ingen egen IPLOS-kode per nå.

PF
Pasientflyt
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter digitale samhandlingstavler.

PV
Pasientvarsling
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter digitale varslingssystemer.

EL
Elektronisk lås
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter elektroniske låsesystemer.

SB
Saksbehandler
Tjenestekode som lar saksbehandler se informasjon om alle pasienter, også om pasienten ikke har noen tjeneste.