FAQ

Hva koster VKP?

VKP er vederlagsfritt for både kommuner og leverandører. Kommunen må likevel påberegne kostnader i forbindelse med innkjøp av API-er for EPJ-en, i tillegg til at VFT-leverandørene kan ta betalt for integrasjonene.

Hvem utvikler og drifter VKP?

VKP blir utviklet og driftet av Norsk Helsenett i samarbeid med Direktoratet for e-helse.

Vil Helseplattformen støtte VKP?

Ja, foreløpig plan er at VKP skal være en del av 2. delleveranse av Helseplattformen som skal ut i drift høsten 2022.

Tips i forbindelse med oppkobling

  • Husk at det er dere som kunde er behovseiere, og dermed har mulighet til å stille krav og påvirke løsningen

  • Utfør en ROS-analyse

  • Involver dere i utviklingsprosessen og legg opp til tidlig testing

  • Planlegg hvordan dere ønsker å teste løsningen – trengs det et testmiljø?

  • Sjekk om det trengs endringer i infrastruktur

  • Sjekk om dere har tilgang på de nødvendige EPJ-API-ene