Selvbetjeningsportal for HelseId

For å opprette HelseID klienter er det enklest å benytte seg av selvbetjeningsportalen (https://selvbetjening.helseid.no). Dersom du skal opprette en klient på vegne av en kommune, må du delegeres rettigheter til dette av kommunen gjennom Altinn. Denne prosessen er godt beskrevet på HelseID sine egne dokumentasjonssider. Første gang du logger inn på selvbetjeningsportalen med bankID blir du bedt om å opprette en bruker. Denne siden beskriver stegene du må gjennomføre for å få tilgang til VKP etter du har registrert deg i selvbetjeningsportalen, og etter du har blitt delegert eventuelle tilganger du trenger fra en kommune.

Opprettelse av HelseID-klient

Etter å ha logget inn med bankID vil du få et par valg for å sette opp HelseID. Velg "Ta i bruk tjenester i en applikasjon".

Sett opp HelseID

På siden som kommer opp velger du hvilken applikasjon du setter opp HelseID for. Dersom du ikke ser din applikasjon må du ta kontakt med VKP.

Ta i bruk en applikasjon

Når man huker av for nhn:vkp vil man få listet opp alle scopes som er tilknyttet VKP. Velg det eller de scopene som passer deres løsning. Noen av scopene inneholder wildcard ( * ), og disse gir tilgang til både lese- og skrivetilgang. F.eks gir nhn:vkp/api/user/compostition.* gi lese- og skrivetilgang for composition.

 «nhn:vkp/client/claims/vkp-id” skal være på formen «leverandørnavn-kommunenavn» i prod-miljøet.

Velg passende scopes Trengs innloggingsmulighet

Skriv inn en epost som kan motta driftskritisk informasjon og klikk fullfør.

Sammendrag og drifts-mail

Du får nå spørsmål om å laste ned konfigurasjonsfilene. Dette krever et zip-verktøy for å åpne, f.eks WinRAR. Du får passord til zip filene på en sms til tlf. Nummeret du oppgav i registreringsprosessen.

Etter å ha pakket ut filen og skrevet inn passordet får du ut en json fil med detaljene rundt helseId-klienten, blant annet private key.

VKP må nå godkjenne HelseID-klienten. Når denne er godkjent er klienten klar til bruk.